top of page

Csapatunk

Egy hat fős csapatként indultunk 2018-ban. Öten több éven keresztül éltünk és dolgoztunk szellemi fogyatékos fiatalokkal Nagybritanniában a Camphill Közösségek keretében. 2020 nyarán Filipov-Soó Zsuzsa és Moldován Márta visszaköltöztek Romániába, hogy ott helyben építsék és vezessék a projektet. Osváth Ágnes mindig a régióban élt és könyvelői, valamint humánerőforrás szaktudásával támogatja a munkánkat. 2021 márciusában Tamás Kinga-Imola, klinikai pszichológus, csatlakozott hozzánk, hogy Zsuzsa asszisztenseként segítsen a projekt tovább építésében. Szándékunk, hogy mindannyian hazatérjünk Romániába és kialakítsunk egy programot, amely a Camphillben szerzett tapasztalatunkra, szaktudásunkra és eszményeinkre épül. Tudatában vagyunk, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokban nagy hiányosság tátong Romániában és ennek a hiánynak a betöltése egy sürgős fennálló igény.

ZsuzsaPNG.png
Filipov-Soó Zsuzsa

Székelykeresztúron, Romániában nőttem fel. 2005-ben elvégeztem a jogi egyetemet Budapesten. 2008-ban mesteri fokozatot nyertem Európai Üzleti Jogi szakosodással a Göttingen-i egyetemen (Németország). 2003/2004-ben egy évet önkénteskedtem az Aberdeen-i Camphill közösségben (Skócia).

2009 és 2020 között Cairnlee Házban (Camphill Schools Aberdeen, Skócia) éltem és dolgoztam, amely egy bentlakásos gondozóotthon különböző jellegű és súlyosságú szellemi fogyatékkal rendelkező fiatal felnőttek számára. Elvégeztem egy 3 éves szemináriumot az otthon teremtés témakörében bentlakásos és közösségi szociális intézmények keretében. Menedzseri és vezetői szakmai képesítést szereztem a szociális gondozói szektorban. Feladataim egy széles felelősségi skálát fedtek le: személyes gondozói és fejlesztési tervek kidolgozása, éves jelentések írása, a mindennapi menedzseri feladatok ellátása, különböző kézműves műhelymunkák vezetése, színdarabok rendezése, ünnepségek szervezése, munkatársak és önkéntesek toborzása, szociális hivatalokkal, egészségügyi szakemberekkel, szülőkkel való kapcsolattartás, terápiák és gyógyszerek szervezésének koordinálása. Férjemmel, Dimitarral 3 kisgyermekünk van.

MitkoPNG.png
aba23eb3-9139-4f12-96b2-2b488e740a73.jpg
Filipov-Soo Dimitar

Bulgáriában, Gabrovo városában nőttem fel. 3 évet fizikát tanultam a Göttingen-i egyetemen (Németország). 2008 és 2019 között Cairnlee Házban, egy skóciai Camphill Közösségben éltem és dolgoztam Aberdeen városában, amely egy bentlakásos közösségi otthon szellemi fogyatékkal rendelkező fiatal felnőttek számára. 2019-től idős gondozásban dolgozok szintén Aberdeenben.
2014-ben Szociálpedagógiai/Gyógypedagógiai diplomát szereztem az Aberdeen-i egyetemen. Az elmúlt 11 év során különböző területeken szereztem tapasztalatot: organikus kertészetben és asztalos műhelyben segítőként és vezetőként egyaránt, a fiatal felnőtteket támogattam az élet különböző területein, ünnepségek szervezése, tanuló csoportok és különböző tevékenységek szervezése és vezetése. A munkatársaimmal együtt egy heti kirándulást vezettem egy 20 fős csapat részére. Feleségem, Zsuzsa és 3 kisgyermekünk Székelykeresztúr körzetébe települtek vissza (Románia). Amint a körülmények engedik, szeretném követni őket és magammal vinni a Camphill és a szocálpedagógia impulzusát és szellemiségét.

Soó Ágnes

Székelykeresztúron születtem és nőttem fel. 18 éves koromtól 4 évet Nagybritanniában önkénteskedtem, ahol egy Camphill Közösségben szellemi fogyatékos gyerekekkel éltem és dolgoztam. Itt elvégeztem a Camphill Gyógypedagógiai képzését. E négy év során érdekelni kezdett a művészet terápia. Ennek hatására visszatérve Kelet Európába, 2008-ban Mesteri diplomát szereztem a Budapesti Képzőművészeti Egyetemen. 2009-ben meglátogattam a testvéremet, Zsuzsát egy skóciai Camphill közösségben és úgy döntöttem, hogy visszaköltözök Camphillbe részben azzal a céllal, hogy elvégezzem a művészetterápiai képzést. 2013 óta a Beanneachar Camphill Közösségben élek és dolgozom, ahol egy 8 fiatalnak otthont adó ház koordinátora vagyok és 2 kisgyermek édesanyja. Jelenleg egy menedzseri továbbképzésen veszek részt a szociális gondozói szféraban. A párom, Jim és én mélyen elkötelezettek vagyunk az ezen fiatalokkal való munkához, és évek óta az a vízióm, hogy a tapasztalataim és elkötelezettségem hazavigyem szülőhazámba.

03alq13g.jpeg
Hornby Jim

1985 óta élek és dolgozok különböző Camphill Közösségekben Nagybritannia területén. Képzett ‘Steiner tanárként’ előszőr azzal a szándékkal érkeztem Camphillbe, hogy szellemi fogyatékkal rendelkező gyerekeket oktassak. Ezt a szerepet 8 évig töltöttem be, miközben házat is vezettem, ahol szellemi fogyatékos gyermekek, fiatal felnőttek és idősek gondozásáért és jólétéért voltam felelős. Ez utóbbi szerepben 24 év tapasztalatom van. Továbbá 20 éves tapasztalattal rendelkezem, két különböző Camphill Közösség menedzselésében, ellátva az általános vezetői feladatokat, valamint különböző szakterületek vezetését: létesítmény menedzser, emberi erőforrás menedzser és pénzügyi menedzser. Ezekben a közösségekben 12 évig vezettem részidőben kertészeti és bőrműves foglalkoztatást. Mesteri fokozatom van az önkéntes szféra menedzselése területén, posztgraduális diplomám az emberi erőforrás menedzsment területén és továbbképesítésem a szociális gondozás vezetése és menedzselése területén. Jelenleg Aberdeenben a Beannachar Camphill Közösségben élek és dolgozok, ahol a menedzsment csapat tagja és társult ház koordinátor vagyok. Személyesen felelek a kézműves-, földműves- és a szolgálati munkák szervezéséért és felügyeléséért. Jelenleg egy új irodaépület project-menedzselését látom el (egy teherbíró szalmaház), amelyet a fogyatékos fiatalok, munkatársak és önkéntesek bevonásával építünk. Ágnes az élettársam és tervezzük a közeljövőben, hogy 2 gyermekünkkel együtt Erdélybe települünk.

Marta Moldovan.jpg
d935bf88-db1f-4d4e-9d5f-738164ecf4a8.jpg
Moldován Márta

Kolozsváron nőttem fel, majd később Székelykeresztúrra települtem át. Az évek során különböző képesítéseket szereztem: kirakatrendezés és címfestés, női- és férfi ruhatervezés és ruhakészítés. A székelykeresztúri Szövetkezetnél 7 évig dolgoztam a divattervezői osztály vezetőjeként. A kommunizmus bukása után magán úton folytattam a ruhakészítési tevékenységem. Egyedül neveltem fel két lányomat és később Budapestre költöztem a jobb megélhetés reményében.

2010-ben Skóciába költöztem, a Beanneachar Camphill Közösségbe, ahol szellemi fogyatékos fiatalokkal éltem és dolgoztam együtt. Itt 6 évig a szövődében dolgoztam asszisztensként. 2016-ban elindítottam a saját gyapjú műhelyemet, ahol a közösség juhainak a gyapját dolgoztuk fel (mosás, fésülés, fonás, szövés, nemezelés). 2020 nyarán visszatelepültem Romániába és bár nyugdíjasként, de az elmúlt 9 év tapasztalataira alapozva, a fenti csapat részeként szeretném támogatni a projekt munkáját.

Osváth Ágnes

Székelykeresztúron nőttem fel és jártam iskolába. Középiskolai tanulmányaim befejeztével egy kisegítő iskolában kezdtem dolgozni állami gondozásban és családban élő, különböző jellegű szellemi fogyatékossággal rendelkező 6-14 év közötti gyerekekkel. Ekkor találkoztam először azzal a problémával, hogy környezetünkben a szellemi fogyatékossággal élő emberek, mennyire ki vannak szorítva a társadalmi életből.  Ezek a gyerekek többnyire normál iskolaképtelenségük miatt otthon vannak az egyik szülővel, aki teljesen lemondott a munkahelyi állásfoglalásról és egész napos felügyeletet biztosit a gyerekének.

Továbbtanultam könyvelés es gazdasági informatika szakon, de továbbra is foglalkoztatott a fogyatékossággal élő emberek társadalomban való beilleszkedése. Jelenleg könyvelő es humán erőforrás referens végzettséggel saját irodámban dolgozom.

2018 – ban megkeresett Zsuzsa, azzal a kéréssel, hogy adminisztrációs segítséget kérjen a Három Galamb Egyesület létrehozásával kapcsolatosan. Örömmel fogadtam a felkérését és tagja lettem az egyesületnek. Jelenleg az egyesület könyvelését vezetem és a projekt megvalósításhoz szükséges adminisztrációs feladatokban segítem a csapat munkáját. Élettársammal és lányommal Kisgalambfalván élek.

Kinga 1.jpg
Tamás Kinga-Imola

Betfalván nőttem fel, egy Székelykeresztúr melletti kis faluban. Tanulmányaimat Kolozsváron végeztem a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán, magyar vonalon. Később Marosvásárhelyen, a Dimitrie Cantemir Egyetemen szereztem meg mesteris diplomámat román vonalon, mint klinikai pszichológus.  Tanulmányaim befejeztével, 2015 óta különböző alapítványoknál dolgoztam pszichológusként Marosvásárhelyen és a környező településeken. Munkám során sokféle célcsoporttal ismerkedtem meg a szociálisan hátrányos helyzetű és a roma származású gyerekektől kezdve, a speciális szükségletű fiatal felnőtteken át egészen az idősebb generációt képviselőkig. Feladataim közé tartozott a marginalizált csoportok szükségleteinek felmérése, egyéni és csoportos pszicho-szociális fejlesztés, pszichológiai tanácsadás, különféle témákat feldolgozó prevenciós programok lebonyolítása, illetve a non formális oktatás eszközeinek alkalmazása. A szociális szféra berkein belül folyamatos szakmai továbbképzéseken vettem részt, ezzel elősegítve munkám minőségi mutatóinak növelését. 

2019-ben új szerepeket töltöttem be, feleség és édesanya lettem. Szakmai tevékenységemet felváltotta a családanyai szerepkör betöltése, ezzel egyidőben visszatértem a gyökereimhez, visszaköltöztem Betfalvára. 2021-ben megismertem Zsuzsát és a kisgalambfalvi Három Galamb Egyesületet, ezzel életem újabb mérföldkövéhez értem. 

Dénes Tünde Emese

Sepsiszentgyörgy szülötte vagyok. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum történelem-filológia szakán érettségiztem minek utána nyakamba vettem a világot, hogy kiderítsem mit is tartogat az élet számomra.

Budapesten épületszobrász szakmát szereztem, aztán Miskolc BTK-n Kultúrális Antropológusként diplomáztam. Egyetemi éveim alatt több alkalommal fürdő-kalákáztam az Ars Topia Alapítvánnyal. Ekkor hallottam először a biodinamikus gazdálkodásról. Eltettem tarsolyomba és folytattam utamat tovább a világban.

Az élet úgy hozta, hogy 2010-ben felélledt bennem a biodinamika gondolata és jelentkeztem a két éves angliai biodinamikus tanonc képzésre, amit két különböző Camphill közösség keretében végeztem el.

Ebben a környezetben tapasztaltam meg életemben előszőr, hogy szellemi fogyatékkal élő embertársaink nincsenek véka alá rejtve, hanem természetük szerint élnek egy olyan védett, fejlesztő környezetben, ahol önmaguk tudnak lenni és róluk szól a világ. Én ettől a világtól  gazdagabb lettem, sokat tanultam.

A hivatásommá vált biodinamikus zöldség-, fűszer termeléssel a tarsolyomban különböző gazdaságokban önkénteskedtem, projektek elindításában vettem részt, kertet vezettem, kerestem azt a közösséget ahol hasonló gondolkodású egyénekkel tudok együtt élni/dolgozni. Úgy tűnt mindhiába.

Amíg egy kurzus keretén belül találkoztam a Három Galamb Egyesület célkitűzésével, terveivel és éreztem, hogy ebben a nem könnyű küldetésben valamit megtaláltam abból, amit oly sokáig kerestem.

A biodinamikus módszerrel művelt zöldség-gyümölcs kert létrehozása a feladatom amelyben együtt tudunk munkálkodni a fogytékkal élő embertársainkal.

bottom of page