top of page

küldetésünk

A régióban ebben a korcsoportban fennálló jelentős igényre és hiányosságra alapozva, az a szándék vezérel bennünket, hogy egy nappalis foglalkoztató központot hozzunk létre, amely hétfőtől péntekig, 9-17 óra között foglakoztató programot ajánl fel szellemi fogyatékos és veszélyeztetett fiatal felnőttek számára. Indulásként az a tervünk, hogy egy 10-12 főből álló 18 és 35 év közötti fiatal felnőttekből álló csoportnak ajánljunk fel egy munka tapasztalatot, képzési lehetőségeket és szociális-terápiás inputot magában foglaló programot. A Nagy-Britanniában szerzett kiterjedt tapasztalatunkból kifolyólag meggyőződésünk, hogy ez a korosztály a személyi fejlődés, a képességfejlesztés és teljesítmény számára a legpotenciálisabb időszak, ugyanakkor ebben a korban fenyegeti leginkább a szellemi fogyatékos fiatalokat az elszigetelődés, elidegenedés és elhanyagolás veszélye. Ennek az oka a megfelelő lehetőségeknek vagy a szociális gondozásnak a hiánya, mely gond Romániában fokozottabban van jelen a szellemi fogyatékosok intézményesített elhanyagolásának szerencsétlen történelmi múltja, valamint a szociális szolgáltatások általános hiányossága miatt. Mi, egy tapasztalt és képzett szakértő csapatként, egy életre szóló elkötelezettséggel rendelkezve erre a munkára és szorosan kötődve e régióhoz, szeretnénk hazahozni a tapasztalatainkat, szaktudásunkat és lelkesedésünket.

Elkezdtük egy organikus/biodinamikus kert kialakítását a tulajdonunkban álló 7450 m2-es területen. Különböző műhelyeket szeretnénk létesíteni, amelyek különböző képességeket és igényeket fednek majd le. Ezek lehetnek: kertészet, kézművesség, főzés és étkeztetés, élelmiszer feldolgozás/befőzés, szelektív szemétgyűjtés és egyéb közösségi szolgáltatások. A lényeg az lenne, hogy ezek ne csupán a foglalkoztatást szolgálják, hanem olyan “értelmes munkát” biztosítsanak, amelynek célja van, amelyre szükség van a szélesebb társadalmi környezetben, életképes kimenetük van és jó képzési lehetőséget biztosítanak. A műhelyek pontos összetétele különböző faktorokon múlik, nem utolsó sorban azon, hogy kivel fogunk együtt dolgozni és milyen helyi partnereket találunk, akik készek támogatni a munkánkat. Ezért egy rugalmas programot képzelünk el, amely a mindenkori kliensek igényeire, valamint a számukra fennálló helyi lehetőségekre szabható.
 

A szolgáltatásunk foglalkoztatói és képzési irányultságát szociális és terápiás input egészítené ki, olyanok mint művészet, zene és tánc, valamint további egyéni terápiás foglalkoztatás lehetősége, ott ahol ez indokoltnak bizonyul. Ezen a téren szerzett tapasztalatainkból kiindulva, egy terápiás és védett közösség létrehozása a munka körül mindig hasznosnak és támogatónak bizonyul. Ezért úgy tervezzük, hogy egy közös étkezés része lenne a programnak, ami önmagában értelmes munkát teremt a fiatalok számára a főzés és felszolgálás terén. Továbbá tervezzük a fiatalok bevonását közösségi programok szervezésébe, mint például a keresztény ünnepeknek a közös megünneplése, társasági és kulturális rendezvényeken és csoportos kirándulásokon való részvétel.

Összefoglalva, a küldetésünk az, hogy egy kis, de sokoldalú szociális gondozói programot létesítsünk, amely biztosítja a fogyatékos fiatalok számára azokat a szükséges elemeket, amelyek mérföldkövekként szolgálnak a felnőtté válásban – értelmes munka és munka tapasztalat, társadalmi beilleszkedés és a hovatartozás érzése, valamint fokozott önállóság, szakértelem és önbizalom.

David drawings meal.jpg

David Newbatt rajza

bottom of page